imię nie może być puste

jak wyżej. jak wyżej. jak wyżej. jak niżej. tak.