Sezgin Sezgin

Kırklareli Üni., SBKY, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi~ İÜ SBKY DR~ https://t.co/VU2ND7hvG9